Liên hệ

  • Nhóm BLife, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Phòng 307, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  • http://blife.ai
  • [email protected]